Regressie therapie

Wat is regressie therapie en reïncarnatietherapie?

Bij regressie therapie en reïncarnatietherapie gaan we er vanuit, dat de oorzaken van de klachten en problemen in onverwerkte eerdere pijnlijke ervaringen liggen.

Niets komt uit de lucht vallen. Klachten als angsten, depressies, in de steek gelaten voelen, relatieproblemen enz, maar ook zwakheden als luiheid of overtuigingen als “ik ben altijd alles schuld” kunnen oorzaken in het verleden hebben. Hetzelfde geldt voor lichamelijke klachten. Die oorzaken zijn we meestal vergeten. Het blijkt echter dat ze toch ergens bewaard bijven en dat we ze kunnen terugvinden in een lichte trance.

Deze ervaringen kunnen plaats hebben gevonden tijdens dit leven, tijdens de periode voor je geboorte (de prenatale periode) en we staan er ook voor open dat deze problemen in één of meerdere vorige levens kunnen zijn ontstaan.

Als de oorzaken van de problemen in dit leven zijn ontstaan en we blijven tijdens de therapie ook in dit leven, (en dat betekent tot aan de conceptie van dit leven) dan noemen we de therapie regressietherapie. Komen we in de periode voor dit leven, dan praten we over reïncarnatietherapie.

Zowel emotionele problemen, lichamelijke klachten, psychische problemen en gedragspatronen kunnen zo hun oorsprong hebben in oude, niet goed verwerkte ervaringen uit de jeugd of vorige levens. Als deze ervaringen niet goed verwerkt of afgesloten zijn, is het heel goed mogelijk dat we daar nu nog last van kunnen hebben. Regressie- en reïncarnatietherapie is een heel goed middel om de oorzaken ervan op te sporen, alsnog te verwerken en eindelijk los te kunnen laten.

Gebeurtenissen in het heden, die oppervlakkig gezien lijken op een situatie uit het verleden, kunnen de ervaringen of thema’s, die tot dan toe onbewust waren gebleven, ´triggeren´: het oorspronkelijke trauma wordt als het ware weer actueel, en je ervaart het alsof het in het hier-en nu plaats vindt. Dit opnieuw actueel worden van oude traumatische ervaringen gaat vaak gepaard met emotionele, lichamelijke en/of mentale klachten. Het optreden van deze klachten kun je ook zien als een signaal van het onbewuste dat je eraan toe bent de onderliggende problematiek op te lossen

Het onderbewuste geeft altijd feilloos aan wat je op dat moment aankunt. Vaak is het net alsof een ui gepeld wordt, laagje voor laagje kom je dichterbij de oorzaak van het probleem. Steeds word je een stukje sterker, heb je meer inzicht om de volgende laag van de ui aan te kunnen.

Regressie therapie is een confronterende therapie, het grijpt naar de kern van het probleem. Je beleeft alles opnieuw en komt tot begrip van de situatie. Op verschillende niveaus wordt aan het probleem gewerkt waarna het losgelaten kan worden. Het is een snelle doeltreffende therapievorm. Vaak zijn er niet meer dan een paar sessies (en heel vaak maar eentje) nodig om tot de kern van het probleem te komen en dit te herbeleven, verwerken en een plaats geven.

Geloven in vorige levens of reïncarnatie hoeft niet. Ook wanneer mensen vermoeden dat datgene wat zij beleven een droom of fantasie is, werkt de therapie. De therapie gaat uit van ervaringen van cliënten en niet van een bepaalde levensovertuiging.

Is regressie therapie voor iedereen geschikt?

Regressie therapie, al of niet met herbeleven van vorige levens, is een vorm van psychotherapie en dus geschikt voor mensen met psychische problemen. Mentale, emotionele en lichamelijke problemen hangen echter vaak samen. In de praktijk blijkt dat er ook vaak lichamelijke problemen mee op te lossen zijn. Verschillende therapeuten zijn nu ook met onderzoek bezig om tot mooie conclusies te komen. Regressietherapie werkt op inzicht. Dat lukt alleen als we de oorzaak van onze problemen willen begrijpen, en zelf aan onze genezing en ontwikkeling willen werken. De therapie confronteert ons met onze onverwerkte emoties en onze vaak pijnlijke herinneringen. Dat moeten we aandurven en we moeten de indrukken die opkomen serieus nemen, ze niet bij voorbaat als onzin afdoen

Zeer slechthorende mensen en mensen die verslaafd zijn aan drugs of alcohol vormen contra-indicaties voor regressietherapie, alsook zwakbegaafde mensen en mensen met zeer zware contactstoornissen. Er zijn echter therapeuten die hier ook al hele goede ervaringen mee hebben. Ik kan je uiteraard doorverwijzen naar zo’n therapeut!

Baby’s en kleine kinderen

Ook baby’s en kleine kinderen zijn met regressie therapie te behandelen.

Uiteraard zijn ze zelf te klein om zelf in regressie te gaan, maar ik heb al hele goede ervaringen met het behandelen van het kind via (tot nu toe) de moeder.

Het kind hoeft hier zelf niet bij aanwezig te zijn, voorwaarde is wel dat de moeder heel goed energetisch contact kan maken met het kind.

Ik denk dat ik dit het beste met een voorbeeld duidelijk kan maken.

Een vriendin van mij had een huilbaby en ik had sterk het gevoel dat ik hier wel iets mee kon.

De moeder heeft de baby op haar schoot genomen en het viel heerlijk in slaap.

Ik heb gevraagd aan de moeder om contact met de baby te maken en dat lukte buitengewoon goed.

Op deze manier hadden we toegang tot het onderbewuste van de baby en kon zo een sessie gedaan worden.

De baby wilde eigenlijk geen afscheid nemen van de plaats waar ze eerst (voor de geboorte was) en had het daar heel erg moeilijk mee.

Alles werd met de baby doorgewerkt (via de moeder) en ze begreep dat ze nu ook op een hele liefdevolle plaats terechtgekomen was.

Het allerbelangrijkste was eigenlijk dat het huilen direct na de sessie afgelopen was en moeder en kind heerlijk van elkaar konden genieten.

Zo heb ik tot nu toe al een aantal kinderen (de oudste was 12) kunnen helpen. Het werkt zo geweldig dat ik hier ook een workshop over wil gaan maken voor collega therapeuten zodat zij ook deze techniek kunnen leren en toepassen.

Regressietherapie wordt in individuele sessies gegeven van ong. 1½ tot 2 uur

Investering: 135 euro incl BTW. Helaas is er geen vergoeding via de zorgverzekeraars

Ik ben aangesloten bij de internationale beroepsvereniging voor RegressieTherapie:

EARTh association. www.earth-association.org